Grenaa Flyveplads I/S – medlemsskab2017-05-27T10:27:51+00:00

Grenaa Flyveplads er privat og ejes og drives som et I/S

Medlemskab er beregnet på ejere af  hangar og fly stationeret fast på pladsen.
Vi er i øjeblikket 4 medlemmer af I/S.
Men vi har plads til flere
Men så skal du nok i gang med at bygge en hangar – vi hjælper gerne med papirarbejdet
Interesseret? – Kontakt en af de nuværende I/S’ere

 

Her er den langhårede version af vedtægterne:

Grenaa Flyveplads I/S ejer og driver den private flyveplads Grenaa Flyveplads med ICAO betegnelsen EKGR. Flyvepladsen er beliggende nord for Langagervej i Grenaa på Matrikel nr. 1A Stensmark jorder og omfatter landingsbane med sikkerhedszone, forplads med hangarer, klubhus samt parkeringsplads. Flyvepladsens område er lejet af Robert Ric-Hansen, Stensmark  i henhold til lejeaftale indgået ved den oprindelige stiftelse den 28. august 1988 på Tirstrup Lufthavn. Den årlige aftalte leje er pristalsreguleret og beløbet udregnes årligt af klubbens pengeinstitut og betales hvert år senest den 1. februar. Pladsen drives i henhold til miljøgodkendelse fra Århus Amts Miljøudvalg af 1997, der giver tilladelse til 1900 operationer pr. år. Benyttelsen af landingsplads, parkeringsarealer m.m. sker i øvrigt i henhold til de i byplan nr. 91 med tillæg nr. 20 beskrevne regler.

Hvad betyder det?

  • at pladsen har eksisteret i næsten 30 år
  • at den er solidt funderet i en lokalplan fra den tidligere Grenaa Kommune
  • at den nok skal blive liggende i mange år endnu
  • at vi har masser af operationer at gøre godt med – kapaciteten er langt fra udnyttet!
  • Globetrotteren, vildmanden, forfatteren til “Himmelballade”, og  -som jeg ynder at kalde ham – Gravlevtossen Dieter Betz har netop sagt farvel til os fordi han skal ud på nye eventyr. Han har været medlem hos os med sin Piper Cup OY-BSS “Bessie” i flere år. Han var i den periode den flittigste benytter af pladsen, som han betegnede “Paradis på jord”